[tintuc]

UBND xã Làng Giàng vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2020, thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có lãnh đạo Ngân Hàng CSXH huyện, Đảng ủy, UBND xã, Ban phát triển xã Làng Giàng.

         Năm 2020 Ban phát triển xã Làng Giàng đã bám sát chỉ đạo của Ban đại diện Hội Đồng Quản Trị Nhân hàng CSXH huyện, chỉ đạo của xã tập trung thực hiện các chương trình tín dụng trên địa bàn đến đúng đối tượng, thời gian quy định. Định kỳ mùng 9 hàng tháng giao dịch trực tiếp tại UBND xã, giao ban với các tổ chức hội và tổ tiết kiệm va vay vốn. Chỉ đạo thực hiện việc bình xét công khai dân chủ, hướng dẫn hộ vay hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giải ngân, không để xảy ra tình trạng tồn đọng vốn. Tổng dư nợ xã Làng Giàng năm 2020 trên 32 tỷ 208 triệu đồng với 808 hộ vay, ủy thác qua tổ chức hội Nông dân gần 10 tỷ; hội phụ nữ hơn 5 tỷ đồng, Hội CCB dư nợ trên 9 tỷ đồng, Đoàn Thanh niên hơn 7 tỷ đồng. Hết năm 2020 số lãi tồn chưa thu được gần 11 triệu đồng, không có nợ quá hạn nợ xấu, chiếm dụng. Huy động 19/19 tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia gửi tiết kiệm tại tổ với số tiền hơn 760 triệu đồng.

 

         Để thực hiện hiệu quả việc giải ngân vốn chính sách đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách khác, xã chủ động công tác tuyền về các chương trình cho vay. Trong năm tổ chức 4 đợt kiểm tra, 2 cuộc giám sát các tổ vay vốn, sau kiểm tra có văn bản chấn chỉnh kịp thời sai sót. Thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ TK&VV, bổ sung niêm iết công khai thủ tục, chương trình cho vay mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân được tiếp cận chính sách. Từ đó tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo mua tư liệu sản xuất, làm sửa chữa nhà cửa khang trang giúp nhân dân ổn định cuộc sống. Trong năm 2020 phát triển tăng thêm đàn gia súc 100 con, từ nguồn vốn vay đã giúp 59 hộ thoát nghèo. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn mặt tồn tại hạn chế đó là cồn tình trạng tồn lãi, nợ quá hạn, tỷ lệ huy động tiền gửi tiết kiệm chưa cao... Năng lực trình độ của một số tổ trưởng còn hạn chế.

         Năm 2021 Ban phát triển xã Làng Giàng tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch xã và hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn. Theo dõi giúp đỡ người vay sử dụng vốn đúng mục đích hiệu quả...nhân dịp này UBND xã khen thưởng 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tin dụng.

 

[/tintuc]

Ant Green