[tintuc]

(MK - ASEAN) - Xây dựng nông thôn mới (XD NTM) là Chương trình mục tiêu Quốc gia quan trọng, mà thành quả mang lại sẽ làm thay đổi khu vực nông thôn. Nắm bắt được mục đích, ý nghĩa đó, những năm qua, huyện Văn Bàn đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và thu hút mọi nguồn lực xã hội nhằm triển khai thực hiện Chương trình hiệu quả.

Cũng như nhiều địa phương khác ở miền núi phía Bắc, Văn Bàn có xuất phát điểm thấp khi bắt tay vào XD NTM; song với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình XD NTM đảm bảo chất lượng, phù hợp điều kiện thực tế và định hướng phát triển kinh tế – xã hội địa phương, huyện Văn Bàn đã gặt hái được nhiều kết quả khả quan.

Xác định, XD NTM phải lấy phát triển sản xuất làm khâu đột phá. Do đó, Văn Bàn đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân. Tính riêng vụ xuân 2020, huyện đã tiến hành gieo trồng 3.342/ 3.340 ha lúa vượt kế hoạch được giao với nhiều giống lúa có giá trị thành phẩm cao cho năng suất đạt 62,22 tạ/ ha, đạt 100% kế hạch giao với sản lượng lên đến 20. 872 tấn. Còn cây ngô cũng gieo trồng được hơn hai ngàn ha với năng suất đạt 49.1 tạ/ ha, đảm bảo kế hoạch huyện giao giúp người dân từng bước giảm nghèo phát triển kinh tế.

Cùng với việc chú trọng phát triển sản xuất, huyện Văn Bàn cũng tập trung chỉ đạo và tranh thủ tối đa các nguồn lực để nâng cấp xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng như: Hệ thống điện, đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, hệ thống trường, trạm y tế, nhà văn hóa, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường… đều bám theo tiêu chí đề ra. Tính đến hết 8 tháng đầu năm 2020, huyện đã bố trí vốn thực hiện được 58 công trình giao thông nông thôn, với tiến độ thi công được chiều dài 31,608/65,963km, trong đó: Đường bê tông xi măng 12,758 km và đường cấp phối được 18,850km.

Quá trình triển khai thực hiện chủ trương xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc ở cơ sở, nhất là các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, bản văn hóa, đã góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển văn hóa, làm cho văn hóa đi sâu vào mọi hoạt động xã hội, từng bước xây dựng nếp sống văn minh và môi trường văn hóa tinh thần lành mạnh; góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho các tầng lớp nhân dân.

Với sự vào cuộc quyết liệt của nhiều cấp ủy, chính quyền các cấp, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của người dân, công tác vệ sinh môi trường nông thôn đã đạt được kết quả bước đầu khả quan: Thực hiện 472/753 nhà vệ sinh, đạt 62,7% kế hoạch; làm được 395/796 chuồng nuôi nhốt gia súc, đạt 49,6% kế hoạch giao; đã làm 1.349/2.200 hố rác, đạt 61,3% kế hoạch và có 18 mô hình nhà sạch – vườn đẹp…

Ngoài ra, các công tác khác như: Xây dựng Đảng và phát triển đội ngũ cán bộ cơ sở; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân; quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn cũng được huyện quan tâm thực hiện tốt.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác XD NTM tại một số xã còn thiếu quyết liệt, có tình trạng trông chờ và ỷ lại vào nguồn vốn ngân sách, chưa phát huy được nội tại cũng như phát huy tối đa mọi nguồn lực trong XD NTM…

[/tintuc]

 

Ant Green