[tintuc]  Với nghị lực, cố gắng và quyết tâm vượt khó, dám nghĩ, dám làm, hộ gia đình ông Nông Văn Khè, thôn Ỏ, xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn đã mạnh dạn đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

         Năm 2013, với diện tích 7.000m2 đất hoang hóa, gia đình ông Khè bắt đầu xây dựng mô hình hồ nuôi cá nước ngọt. Mặc dù bước đầu gặp nhiều khó khăn về vốn và kỹ thuật nhưng cùng với sự cố gắng và học hỏi hằng năm ao nuôi cá của ông cho sản lượng từ 13-15 tấn cá chép, rô phi...
ao nuôi cá của ông Nông Văn Khè, thôn Ỏ, xã Liêm Phú

         Từ mô hình kinh tế này, gia đình ông Khè đã có thu nhập ổn định từ 200-300 triệu đồng/năm, là mô hình điển hình cho nhiều hộ nông dân học tập, làm theo nhằm nâng cao đời sống người dân địa phương.

Với những kết quả và thành thích đạt được trong những năm qua cá nhân ông Khè đã được các cấp tặng nhiều Bằng khen, Giấy khenHộ gia đình ông được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen

         Mô hình kinh tế của gia đình ông Nông Văn Khè, thôn Ỏ là một trong những mô hình kinh tế rất hiệu quả, phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của xã Liêm Phú.

                                                                          Theo : vanban.laocai.gov

[/tintuc]

Ant Green