[tintuc]

 Khắp Nôm của dân tộc Tày rất phong phú, đa dạng các làn điệu ca từ ngợi ca quê hương, đất nước, con người, ca ngợi tình yêu lứa đôi…được lưu giữ trong cộng đồng dân tộc Tày ….

         Nói đến Khắp Nôm tại câu lạc bộ Khắp Nôm dân tộc Tày xã Thẳm Dương phải nhắc đến nghệ nhân Lương Văn Tiến, người giữ hồn cho làn điệu Khắp Nôm của đồng bào Tày.

  Sinh ra và lớn lên tại vùng quê của làn điệu khắp Nôm Tày, xã Thẳm Dương, anh Tiến đã nghe các cụ, các ông bà và các anh chị thế hệ đi trước hát và truyền dạy cho các làn điệu hát Nôm ngay từ khi còn nhỏ. Hiện nay anh Tiến là Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Bản Ngoang, ngoài công việc “Vác tù và hàng tổng”, anh đã vận động được các nghệ nhân thành lập câu lạc bộ Khắp Nôm Tày do chính anh làm chủ nhiệm. Ban đầu mới thành lập Câu lạc bộ chỉ có 4 thành viên trong câu lạc bộ năm 2018, đến nay câu lạc bộ đã kết nạp được tổng số 29 thành viên, người cao tuổi nhất là cao 66 tuổi, người trẻ nhất là 38 tuổi.

Anh Tiến là người đứng ra thành lập Câu lạc bộ, về quy chế hoạt động và tổ chức, kinh phí do hoạt động do xã hội hóa trong các thành viên câu lạc bộ tự nguyện tham gia, mỗi tháng sinh hoạt một lần tại nhà văn hóa thôn và tại nhà các thành viên được tổ chức luôn phiên, về nhạc cụ các thành viên xã hội hóa vận động đóng góp mua sắm tài sản chung gồm có nhạc cụ: Tính tẩu, nhị và loa míc ...

Là người năng nổ nhiệt huyết với công việc của thôn bản, yêu thích các làn điệu Khắp Nôm, được nhân dân trong thôn quý trọng và giao trọng trách lớn của thôn bản, lại hăng say với làn điệu Khắp Nôm, vừa qua năm 2019, đoàn nghệ nhân Khắp Nôm câu lạc bộ do anh Tiến làm chủ nhiệm đã và đi giao lưu với các xã bạn Dương Quỳ, Minh Lương, Làng Giàng, Hòa Mạc… Được các xã bạn mời giao lưu và học hỏi kinh nghiệm, đó là vinh dự, là trách nhiệm với cộng đồng dân cư trong việc lưu giữ và bảo tồn kho tàng Khắp Nôm của đồng bào Tày huyện Văn Bàn nói chung và xã Thẳm Dương nói riêng.Anh Tiến xứng đáng là người giữ lửa hồn quê để thế hệ mai sau con cháu học tập và phát triển thêm làn điệu Khắp Nôm ngày càng phong phú đa dạng với bản sắc văn hóa vùng miền Tây Bắc ngày càng giàu đẹp với truyền thống yêu quê hương đất nước con người Việt Nạm.

[/tintuc]

Ant Green