[tintuc]

Cuối năm 2018 Hợp tác xã Tiến Đạt huyện Bảo yên đã liên kết với Hợp tác xã Bình Phú, xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn thực hiện mô hình trồng Dâu nuôi Tằm. Với cách làm Hợp tác xã Tiến đạt góp vốn 50% vốn chịu trách nhiệm hướng dẫn kĩ thuật cho các hộ tham gia và bao tiêu sản phẩm. Hợp tác xã Bình Phú góp 50% vốn có trách nhiệm vận động người dân chuyển đổi diện tích kém hiệu quả sang trồng dây nuôi tằm, cung cấp giống, tạo vùng nguyên liệu và hướng dẫn các hộ thực hiện nuôi tằm tại nhà. Đây là mô hình mới tại địa phương, nên nhiều người dân còn e ngại, băn khoăn. Lúc đầu chỉ có 69 hộ tham gia, chủ yếu là hộ nghèo và cận nghèo với diện tích trồng Dâu trên 25 ha. 

Hộ ông Nguyễn Đức Tạo thôn Khổi Ngoa, ban đầu chỉ đăng kí nuôi 7 kg tằm giống. Nhưng nhận thấy kĩ thuật nuôi tằm không quá khó ông mạnh dạn tận dụng hết đất vườn, đất ruộng kém hiệu quả ông chuyển sang trồng hết cây Dâu. Mỗi lần thu hoạch kén tằm gia đình ông thu được 15-30 triệu đồng cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Năm 2020 ông Tạo sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng Dâu, tăng số lượng nuôi tằm.

Với những hiệu quả bước đầu đạt được, đầu năm 2020 UBND huyện Văn Bàn đã tổ chức hội thảo mô hình này tại xã Liêm Phú. Qua hội thảo, cả 2 Hợp tác xã Tiến Đạt và Bình Phú đều mong muốn mở rộng  mô hình, không chỉ địa bàn xã Liêm Phú mà triển khai đến các xã trong huyện Văn Bàn. Nhận thất kết quả mà các hộ đã thực hiện đạt được, nhiều hộ dân xã Liêm Phú cũng có nhu cầu thực hiện mô hình, theo hướng quy mô hơn. Mong muốn Chính quyền địa phương cũng như các tổ chức tín dụng giúp đỡ tiếp cận các chương trình, nguồn vốn vay ưu đãi.

Nhằm trang bị kỹ thuật trồng dâu cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Liêm Phú tháng 10/2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai đã Quyết định mở lớp đào tạo nghề trồng dâu nuôi tằm cho 35 lao động nông thôn xã Liêm Phú với thời gian đào tạo là 02 tháng

-nguồn vanban.gov.com
[/tintuc]

Ant Green