[tintuc] Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chủ động của huyện trong việc huy động các nguồn lực, hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Văn Bàn đã được đầu tư, nâng cấp, kết nối với các trục giao thông trọng điểm, huyết mạch gồm Quốc lộ 279, Tỉnh lộ 151, 151B, 151C, góp phần thúc đẩy giao thương với các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn huyện hiện có tổng chiều dài 774 km, đến  nay 100% xã có đường ô tô đến được trung tâm xã; 100% tuyến đường đến trung tâm thôn đã được cứng hóa (bê tông xi măng, cấp phối), thuận lợi cho việc đi lại, phát triển sản xuất của người dân. Cùng với phát triển hạ tầng giao thông, hệ thống các đô thị trên địa bàn huyện Văn Bàn cũng được đầu tư xây dựng. Mạng lưới đô thị trên địa bàn huyện dần được phát triển, chất lượng đô thị ngày càng được cải thiện

Bà con Văn Bàn thu hoạch khoai tâyMặc dù hệ thống giao thông đã có bước phát triển đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nhưng mạng lưới giao thông của Văn Bàn còn chưa hoàn chỉnh, phát triển chưa đồng bộ, tiêu chuẩn kỹ thuật công trình cầu, đường còn thấp, nhiều tuyến đường chính đã xuống cấp, ảnh hưởng đến giao thương hàng hóa cũng như thu hút các nhà đầu tư đến địa phương.

Một góc thị trấn Khánh Yên

Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh đã đặt ra cho huyện Văn Bàn nhiều thách thức lớn về kết cấu hạ tầng, chất lượng đô thị. Trong đó, huyện phải tập trung giải quyết một loạt vấn đề về quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng, phát triển hạ tầng đô thị và tìm kiếm các nguồn lực tài chính cho việc đầu tư phát triển đô thị. Do vậy, xuyên suốt các nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Văn Bàn đều xác định xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển các đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá nhằm tạo các trục động lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã nêu rõ: Tăng cường huy động mọi nguồn lực, trong đó ưu tiên nguồn ngân sách cho đầu tư phát triển kết cầu hạ tầng kỹ thuật - xã hội của huyện, chú trọng đầu tư hạ tầng khu vực được định hướng phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, gắn kết với hệ thống hạ tầng của các địa phương lân cận (tập trung tại cụm thị trấn Khánh Yên, Tân An - Tân Thượng, Văn Sơn - Võ Lao); tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác lập quy hoạch xây dựng và đẩy mạnh việc phát triển đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại.

Nguồn : báo Lào Cai

[/tintuc]

Ant Green