[masp]012[/masp]


[giaban]110,000đ[/giaban]

[giacu]120,000đ[/giacu]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
aa
[/mota]


[chitiet]
 Khối lượng : 500gr
 Thành phần :
-Thịt lợn đen
-Gia vị : Hoa hồi,thảo quả,mắc khén,....
-Quy trình sấy điện không khói trong buồng kín đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
 Cách sử dụng : Nướng,chiên hoặc xào cùng rau cải
-Nơi sản xuất : Văn Bàn,Lào Cai
-Free ship trong khu vực Lào Cai.Đối với các tỉnh khác free ship khi mua từ 2 túi.

[/chitiet]
<!Ảnh 1-- -->

<!Ảnh 2-- --> 


<!Ảnh 3-- -->


<!Ảnh 4-- -->


<!Ảnh 5-- -->
<!Ảnh 6-- -->

Ant Green